Privacy Statement Doors en Windows 4 You

Datum: mei 2018

Inleiding: Het privacy statement van Doors en Windows 4 You, gevestigd te Zutphen (Nederland) verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website(s).

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, de datum van vandaag en het doel zoals ‘Gegevens inzien Doors en Windows 4 You’ erop schrijven. Dit ter bescherming van uw privacy. Door en Windows 4 You zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie middels de website, telefonisch of per e-mail. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen, een offerte/factuur of om uw afspraak te bevestigen.

Hoe gebruiken wij gegevens:

Doors en Windows 4 You gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:

Doors en Windows 4 You vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Doors en Windows 4 You verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;
– Om de desbetreffende goederen en diensten te kunnen leveren
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van de diensten
– Het afhandelen van uw betaling
– Doors en Windows 4 You verwerkt ook persoonsgegevens als Doors en Windows 4 You hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?


Doors en Windows 4 You zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven en zolang Doors en Windows 4 You hier wettelijk toe verplicht is zoals het bewaren van de facturen en bankafschriften in de boekhouding voor de belastingdienst, dit is 7 jaar.

Vragen vanwege onze diensten

Indien u ons benadert met algemene vragen over onze diensten worden uw gegevens niet opgeslagen. Tenzij uw vraag nader onderzocht dient te worden en wij er bij u op terug moeten komen. In dat geval zullen wij uw gegevens verwijderen zodra wij u een afdoende antwoord hebben gegeven.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met de aard van de klus. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring.

Cookiebeleid

Wij maken op onze websites gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij maken gebruik van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”. De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Websites

Onze websites worden gehost door derde partijen. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

Waar worden gegevens opgeslagen

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers, hetzij op servers van derden opgeslagen. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op: Doors en Windows 4 You Email: info@doorsenwindows4you.nl Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.